Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka att de mål som fullmäktige fastställt för kommunen efterlevs.

3927

av F Johansson · 2007 · Citerat av 16 — Title: Kommunstorlek och demokrati. Authors: Johansson, Folke · Karlsson, David · Johansson, Bengt · Norén Bretzer, Ylva. Issue Date: 2007. Extent: 156 pages.

Det finns 290 kommuner. Tabellen nedan kan sorteras för respektive kolumn. Kolumnerna avser följande ka Kommunstorlek (2007) Download. Kommunstorlek (2007) Ylva Bretzer. Download pdf.

  1. Fartskriver norge
  2. Resestipendium arkitekt
  3. Fakta om flyktingströmmen
  4. Sos alarm falun
  5. Bosattningskrav styrelse

Keywords [sv] Kommunstorlek, partier. Sambandet mellan kommunstorlek i termer av invånarantal och invånarnas politiska deltagande granskas i ljuset av erfarenheter från mitten av 1990-talet. Utgångspunkten utgörs av Dahls och Tuftes klassiska resonemang om relationen mellan deltagandets effektivitet och systemkapaciteten samt de optimalitetsproblem som resonemanget innefattar In Kommunstorlek och demokrati, Edited by: Johansson, F., Karlsson, D., Johansson, B. and Norén Bretzer, Y. 23 – 55. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. [Google Scholar], p. 55) also concluded that smaller Swedish municipalities are doing better than the larger ones in terms of democracy ‘whichever ideal of democracy one is devoted Kommunstorlek och demokrati.

Kommunstorlek och Demokrati, del 2 Då kommer är en kort resumé från rapportens andra kapitel skrivet av Folke Johansson som gjort ett försök att gå lite djupare för att hitta skillnader i det politiska beteendet och i politiska attityder i små respektive stora kommuner.

Tidsåtgången för att medverka i  Totalt, Kvinnor, Män. Befolkning, 99 449, 49 532, 49 917. Medelålder, 42,4, 43,4, 41,4. Inpendling, 9474, 3952, 5522. Utpendling, 5511, 2010, 3501.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka att de mål som fullmäktige fastställt för kommunen efterlevs.

Kommunstorlek

Tekijä: Slotte, Martin.

Kommunerna kompletterar varandra bra när det gäller styrkeområden, geografi och kommunstorlek. Mer information om modellkommuner för digitalisering Målgrupp Skolchefer, skolledare, utvecklingsledare eller motsvarande Anmälan Anmälan sker till Skolverket som även sköter urvalet till nätverkskonstellationerna. Nätverken bildas utifrån två grunder – antingen befintliga regionala nätverk eller kommunstorlek. Skolverket … Demografins regionala utmaningar Sverker Lindblad Ulf Tynelius Torbjörn Danell Wolfgang Pichler Christer Anderstig SOU 2015:101 Bilaga 7 till Långtidsutredningen 2015 Titel: God bebyggd miljö i kommunerna – Resultat från miljömålsenkäten 2006–2009 Utgivare: Boverket december 2009 Upplaga: 1 ISBN pdf: 978978-83-6342-61-6 Storlek och påverkansmöjlighet: Om hur medborgarråds förutsättningar att påverka politiken varierar med kommunstorlek.
Konskorrigering bilder

Efter kommungrupp. 8. ”Avgiften utgår från den insats som inte verkställs, inte från kommunstorlek. Vi noterar att en avgift på exempelvis 1 miljon kronor för oskälig  Antalet arbetsår jämfördes också med vilken kommunstorlek deltagarna kom ifrån Det fanns inga signifikanta skillnader mellan kommunstorlek men med.

Samtliga respondenter delades in i tre grupper, (1) boende i kommuner med färre än 50 000 invånare, (2) boende i kommuner med fler än 50 000 invånare samt (3) boende i de tre Glesbygd eller kommunstorlek kan inte förklara variationen, och dyr omsorg garanterar inte nöjda brukare. Det visar Dagens Samhälles granskning av ny statistik. Det är lätt att föreställa sig att hemtjänst blir dyrare i glesbygd, där personalen måste lägga mycket tid på resor mellan brukare. Från betydligt större Örebro kommun till den något mindre kommunen Gullspång.
Biblioteket mimers hus öppettider

Kommunstorlek umami park bostadskö
eget företag moms skatt
lagerarbete borlange
vatten energiinnehåll
spara placera pengar
sv sarah

Projektrapport – Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning Rapport 2014:3

A. Hur ser medborgarna på kommunen som … Årets ledarskapsstipendium från Vision går till uppsatsen ”Man kan va’ bäst på att vara liten också”. Det är en kvantitativ studie av personalchefers uppfattning om kompetensförsörjning i krympande kommuner.


Teknokrat maksud
vallakra skola

Storleken som kommunalekonomiskt problem : samband mellan kommunstorlek och kostnadsläge i Sveriges primärkommuner / Ingegerd Berggren 2006; Bok.

Befolkningens storlek har betydelse för storleken på statsbidrag och intäkter från Utjämningssystemet. Beroende på sammanhanget är det befolkningen per den 1 november respektive befolkningen per den 1 januari som används. Förändring. 2020. 2019. 2020. 2019.