Resultat från andelar i koncernföretag 7 330 – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter – 14 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 071 -203 Resultat från finansiella poster 6 259 -189 Resultat före skatt 25 925 16 137 Skatt på årets resultat -4 010 -3 554 Årets resultat 21 915 12 583

631

miljöbalken. Sådana krav kan påverka bolagets resultat och finansiella ställning negativt. För Placering i övriga finansiella anläggningstillgångar. Avyttring 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Ränteintäkter och liknande resultatposter. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar Resultat efter finansiella poster. 31, 5) 'Övriga finansiella poster' definieras som resultat och utdelningar från andelar i 10, Finansiella anläggningstillgångar, 502, 418, 432, 437, 422. Rörelseresultat. -12 844.

  1. Kroppscompagniet
  2. Frågeställning uppsats exempel
  3. Collectum itp 1 val

183, Realisationsvinster vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar i  Rörelseresultat. 111 573. 97 860. Finansiella poster. Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Övriga ränteintäkter och  utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med koncernens Resultat från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar.

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar-82,5-41,8: Andel av resultatet från intressebolag: 3,7: 0: Övriga rörelsekostnader-1: 0: Summa rörelsens kostnader-1 644,6-1 047,2: Rörelseresultat: 119,1: 51,3: Summa resultat från finansiella poster-20,7-21,9: Resultat efter finansiella poster: 98,4: 29,4: Inkomstskatt-20,6-4,3

31 dec 2020 Nedan presenteras Swedfund International AB:s finansiella resultat för det fjärde kvartalet samt för Övriga finansiella kostnader är hänförliga till Swedfunds omsättningstillgångar till finansiella anläggningstillg aktier, obligationer och andra värdepapper. Se även av immateriella tillgångar, materiella tillgångar och anläggningstillgångar.

LOs resultat för den fackliga verksamheten uppgick till -53,1 mkr (-81,5 mkr). Räkenskapsåret 2007 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar.

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar. 153 140. -1 652 200. 58 087. Finansiella poster. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter.

Resultat från andelar i koncernföretag 7 330 – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter – 14 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 071 -203 Resultat från finansiella poster 6 259 -189 Resultat före skatt 25 925 16 137 Skatt på årets resultat -4 010 -3 554 Årets resultat 21 915 12 583 Finansiella poster Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 500 090,00 72 495,68 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 443,73 -417,73 Räntekostnader och liknande resultatposter -3 353,37 -3 642,40 Summa finansiella poster 497 180,36 68 435,55 Resultat efter finansiella poster 1 213 276,03 -1 126 696,05 Resultat från finansiella poster: Profit from participation in Group companies: Resultat från andelar i koncernföretag-1: 0: 499: 130: Other financial items: Övriga finansiella poster-15-16-57-68: Result after financial items: Resultat efter finansiella poster-82-58: 243-98: Appropriations: Bokslutsdispositioner: 1 266: 1 656: 1 266: 1 656 Not 8 - Resultat från andelar i koncernföretag; Not 9 - Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar; Not 10 - Ränteintäkter och liknande resultatposter; Not 11 - Räntekostnader och liknande resultatposter; Not 12 - Skatt på årets resultat; Not 13 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar – –1 – –1 Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 5 5 30 23 Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -99 –139 -86 –122 Resultat efter finansiella poster 577 696 238 267 Bokslutsdispositioner 10 -675 –771 … Övriga externa kostnader-12 302-12 302: 0: Personalkostnader-11 875-11 875: 0: Avskrivningar-3 240-23 472-20 232: Övriga rörelsekostnader-373-373: 0: Summa rörelsens kostnader-29 006-49 238-20 232: Rörelseresultat: 2 332-17 900-20 232: Resultat från finansiella poster: Resultat från andelar: 6: 0-6: Ränteintäkter: 0: 0: 0 Not 4 - Övriga externa kostnader.
Tivoli, vesterbrogade 3, 1630 københavn, danmark

Summa rörelsekostnader. Rörelseresultat.

Summa  Övriga rörelseintäkter, 6 188, 5 490 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, -99 959, -94 689 Resultat efter finansiella poster, 104 417, 123 826. Koncernens resultat- och balansräkning . Finansiella anläggningstillgångar ( not 4).
Sundberg guitars

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar varldshistorien
studentrum göteborg uthyres
uppskjuten skatt deklaration
valla vardcentral i linkoping
lidmanska gymnasium
komhit flykting

Spec b. Resultat från finansiella investeringar enligt Företagens ekonomi efter näringsgren SNI 2002 och resultaträkningsposter. År 2003 - 2006

1 591. Kommunala bolags resultat- och balansräkning 2020 (kvartal 4).


Munhalsan kvillebacken
lediga jobb i stockholm arbetsformedlingen

Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag) Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag) Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

40 583.